Bemutatkozás

an image1992 01.30 óta vagyok ügyvéd. Fő szakterületem a polgári és a közigazgatási jog, ezen belül az egyesülési jog, az alapvető jogok védelme, és nem utolsó sorban az állat- és természetvédelem. Mindebből következik állat- és természetszeretetem, ami okán számtalan esetben léptem fel állattartók védelmében, de az állataikat felelőtlenül tartó állattartók ellen is. Ezáltal tapasztalatokat szereztem a közigazgatási szféra működésével kapcsolatban is, főképpen az önkormányzatok helyi szabályozásaiból eredő problémák megoldására szakosodtam, de felléptem az állattartó védelmében olyan birtokvédelmi perekben is, ahol a szomszédok minden alap nélkül indítottak pert állataikat hibátlanul tartó állattulajdonosok, vagy a kóbor állatokat befogadó és gondozó állatvédők ellen. Több ízben fordultam az Alkotmánybírósághoz, ami okán olyan határozatok születtek, amelyek mindenkire nézve kötelező módon mondták ki, hogy polgármesternek és a képviselőtestületnek nincs hatásköre állattartást korlátozni, továbbá az általam kezdeményezett eljárásban hozott 146/2011 (XII. 02.) AB döntésben az Alkotmánybíróság elvi éllel mondta ki, hogy 2010.02.26.-tól az önkormányzatoknak nincs hatásköre a kedvtelésből tartott állatok tartását önkormányzati rendeletben szabályozni.

Ezen túl foglalkozom állatszavatossági és kártérítési ügyekkel, aminek lényege, hogy állat esetében is előfordul, hogy a szolgáltatás nem felel meg a törvényben, vagy a szerződésben leírtaknak, azaz a teljesítés hibás. Olyan is gyakran előfordul, hogy akár az egyik fél (eladó), akár a másik (vevő) nem teljesíti a szerződést, vagy nem úgy teljesíti, ahogy az elvárható.

Természetesen egyszerűbb a bajt megelőzni, mint rendbe tenni, ennélfogva 40 éves ebtenyésztői, küllembírói tapasztalatommal szakmai segítséget tudok nyújtani abban, hogy mielőtt valaki kedvtelésből tartott állatot vásárol, milyen szempontokat vegyen figyelembe, milyen típusú szerződést kössön. Végül nagy tapasztalatot szereztem egyesületekkel kapcsolatban, több egyesületet alapítottam és számos egyesülési joggal kapcsolatos perben jártam el. Úgyszintén gyakran járok el személyiségi jogi perekben, főképpen hírnévrontással kapcsolatos perekben és jogosulatlan névhasználattal kapcsolatos perekben, valamint sajtóhelyreigazítási perekben.

Ezt a honlapot Dr.Pozsonyi Anikó, a Budapest Ügyvédi Kamarában (1055 Budapest, Szalay u. 7.) bejegyzett egyéni ügyvéd tartja fenn az ügyvédekre vonatkozó jogszabályok és belső szabályzatok szerint, melyek az ügyféljogokra vonatkozó tájékoztatással együtt a www.magyarugyvedikamara.hu honlapon találhatóak.